Publicerad:

Följ med till Vessige biogas

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Därför behövs fler som Vessige Biogas. Med en större ansluten gårdsanläggning, en välplacerad uppgraderingsanläggning och en tankstation bidrar de till den fossilfria stacken.

Visionärererna som driver Vessige Biogas har fötterna planterade i den halländska myllan. Sedan 2009 verkar de för att lantbrukets restprodukter kommer till optimal nytta.

2017 togs ett stort steg med en ansökan till Klimatklivet för att bygga en uppgraderingsanläggning intill Nordion Energis stamledning för gas. 2018 kom godkännandet och bygget startade 2019. I oktober 2021 testades anläggningen och sedan dess har allt rullat på.

Prislappen landade på 40 miljoner kronor, varav Klimatklivet täckte 25 miljoner. Bakom det lyckade projektet finns bland andra lantbrukarna Lars Paulson och Joakim Lormén samt biogassakunnige Henrik Andersson.

Allt börjar med 550 kor

Rågasen produceras av 50 000 ton substrat på Kvarngården Hässlås Långås biogasanläggning, där 550 kor står för det mesta. Lars Paulson investerade ursprungligen för att täcka gårdens behov av el och värme.

– Det etablerades mycket vindkraft i området på 2000-talet, men jag ville hellre göra något av gödseln och spannmålsavfallet. När elpriserna var höga 2010 – 2011 fanns ett incitament att bygga en biogasreaktor på 1200 kubikmenter. 2019 byggdes ytterligare en, med tre gånger så stor kapacitet, säger Lars Paulson.

Nya lönsamma möjligheter

Med historiskt sett låga elpriser kommer förmodligen inte elproduktion i liten skala att vara det mest lönsamma på sikt. Därför började Vessige Biogas undersöka möjligheten att bygga en anläggning där medlemmars rågas köptes in för att uppgraderas till fordonsbränsle eller tryckas ut på stamnätet. Stor kraft lades på att undersöka lämplig uppgraderingsteknik. Traditionell vattenskrubber valdes bort till förmån för membranteknik – modernare, effektivare och utbyggbar i moduler.

Förutom råd och fakta gällande ansökan för koncessionstillstånd bistod Nordion Energis specialister med hjälp kring planering och tillstånd inför anslutningen till stamledningen. I dag sker kontakten via avstämningar om mätvärden och i form av månatliga rapporter.

– Driften är enkel, tekniken fungerar och avsättningen är tryggad. Den direkta anslutningen till stamnätet innebär att vi slipper transportera biogasen med lastbil och fackla bort eventuella överskott. Det finns inga begränsningar för vad vi kan leverera, säger Henrik Andersson.

Stort intresse för Vessige

Vessige Biogas vill bygga biogasmarknaden lokalt och göra det tryggare att köpa gasfordon. Drivmedelspriset är därför strategiskt viktigt. På deras publika tankstation har gaspriset varit betydligt lägre än hos dem som varit tvungna att ta hänsyn till ett högre naturgaspris.

Och satsningen har rönt stort intresse med många studiebesök.

– Vi måste kroka arm för att lyckas med omställningen. Det finns goda förutsättningar och det kan bli en värdeutveckling, men lönsamhet är inte det enda skälet att investera. Fossilfrihet är en mycket stark drivkraft, säger Lars Paulson.