Publicerad:

Gunilla Berg ny ledamot i Nordion Energis styrelse

Energiinfrastrukturbolaget Nordion Energi välkomnar Gunilla Berg som ny styrelseledamot. Gunilla Berg har lång erfarenhet av styrelsearbete i företag som Alfa Laval, Atlas Copco, Vattenfall och Afry. Hon har också varit CFO för Post Nord-koncernen, Teracom Boxer Group, SAS-koncernen och KF-koncernen.

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur för gas och el. Bland utvecklingsinitiativen finns infrastruktur för vätgas i storskaliga projekt som Power2Earth, Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector, koldioxidinfångning (CCS/CCU) samt förvätskning av biogas (LBG).

Gunilla Berg har med sig erfarenhet som kommer att vara värdefull i utvecklingen av företagets strategiska inriktning och fortsatta tillväxt. Hon tillträder i samband med årsstämman i slutet av maj och kommer att ingå i styrelserna för både Nordion Energi AB och Nordion Energi H2 AB, som är specialiserad på vätgasinfrastruktur.

- Jag ser fram emot att bli en del av styrelsearbetet i Nordion då energibranschen genomgår en mycket intressant strukturomvandling. Med min långa och breda erfarenhet som CFO och styrelsemedlem i flera bolag vill jag bidra till koncernens fortsatta utveckling, säger Gunilla Berg.

I samband med att Gunilla Berg tillträder, kommer Britta Dalunde, som varit styrelseledamot inom koncernen sedan 2018, att lämna sin post.

- Jag är glad över att kunna välkomna Gunilla Berg och vill samtidigt också tacka Britta Dalunde för ett gediget arbete, säger Anders Sundström, styrelseordförande i Nordion Energi.

- Nordion Energi har utvecklats till ett företag med stort engagemang i hållbar omställning och innovation under år som präglats av transformation på energimarknaden och stora förändringar i vår omvärld. Att ha fått vara med under dessa år har varit mycket givande, säger Britta Dalunde.

Fakta om Nordion

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att leda samhällets omställning mot 100 % grön energi. Nordion Energi arbetar med att utveckla och investera i infrastruktur för biogas och vätgas för att säkra energiförsörjningen till samhällskritisk verksamhet och bidra till klimatomställningen. Nordion Energi är dedikerat till att bygga ett hållbart och resilient energisystem för framtiden. Bland utvecklingsinitiativen finns även koldioxidinfångning (CCS/CCU) och förvätskning av biogas (LBG). Nordion Energi är transmissionsnätsoperatör (TSO) för det svenska stamnätet för gas med helhetsansvar för nätets långsiktiga utveckling. Nordion Energi ägs av en långsiktig infrastrukturfond som förvaltas av Igneo Infrastructure Partners.