Publicerad:

Nordion Energi i topp i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivare

Nordion Energi tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutet kartläggning av svenskt arbetsliv och tilldelas utmärkelsen Excellent Arbetsgivare.

”Det är jätteroligt att vi uppnår så fina resultat och ett fint kvitto på att vi skapar en trygg och säker arbetsmiljö där vi alla kan trivas och må bra”, säger Maria Lövgren, HR-chef Nordion Energi.

Kartläggningen baseras på insamlad statisk från 2023 om drygt 800 000 faktiska arbetsvillkor inom cirka 400 företag och organisationer.

Resultatet baseras på faktorer om rådande arbetsvillkor i organisationen, som exempelvis tillsvidareanställningar, möjlighet till lika chefskarriär för män och kvinnor och arbetsgruppers storlek. Nordion Energi ligger särskilt bra till när det kommer till hög andel tillsvidareanställda, låg korttidsjukfrånvaro och trygga arbetsvillkor.

"Med Nyckeltalsinstitutet index får vi ytterligare hjälp att förstå vad vi har för styrkor och utvecklingsområden. Det ger oss ett bra underlag för att utveckla strategier och åtgärder som leder till förbättring”, säger Maria Lövgren.

Det här är första gången som Nordion deltar i kartläggningen. Målet är att behålla och rekrytera nya medarbetare och främja ett hållbart arbetsliv. Under 2024 kommer Nordion att fokusera på kompetensutveckling och mångfald.

”Vi är stolta över den här utmärkelsen, men vi är inte nöjda. Utmärkelsen motiverar oss att fortsätta vårt goda arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt är det viktigt för oss att vi också tittar på mätningar som görs bland medarbetare, så att vi tillsammans kan fortsätta skapa en företagskultur där vi kan trivas och utvecklas”, säger Maria Lövgren.