• Hållbarhet

Publicerad:

Nordion Energi tar nya steg på resan mot 100 procent grön energi

Trots fjolårets turbulens på energimarknaden kunde vi redovisa fina resultat kopplat till våra hållbarhetsmål – samtidigt som vi lanserade initiativ inom vätgas och biogas. Nu finns hållbarhetsredovisningen att läsa i sin helhet.

Andelen biogas ökar

Andelen handlad biogas i det västsvenska gasnätet ökade från 34,4 procent 2021 till 37,5 procent 2022.

Under 2023 ingick vi i ett strategiskt partnerskap med danska Nature Energy – en ledande aktör inom produktion av biogas – vilket skapar goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av biogas på den svenska marknaden.

Utsläppen minskar

Nordion Energi ska nå nettonoll-utsläpp till år 2030. Vår största utsläppskälla är systemförluster i form av metangas. Mellan åren 2019–2023 har vi som mål att minska metanutsläppen med 35 procent. Utfallet i och med år 2022 blev långt över målet – vi har redan nu nått en minskning på 50 procent, och vi fortsätter att ta initiativ för att minska utsläppen ytterligare.

Fortsatt stabilt elnät

Investeringarna i vårt elnät grundar sig i att bibehålla och öka kvaliteten och att ha en hög leveranssäkerhet. Samtidigt som vi gör investeringar för att vädersäkra och förnya vårt elnät så testar vi ny teknik för att minska fel, begränsa avbrottstid och snabbt och säkert kunna avhjälpa vid behov.

Stora projekt lanserades inom vätgas

Vi vill vara en aktiv part i energiomställningen och ser behov av att driva utvecklingen framåt genom innovationer och strategiska partnerskap. Vätgasens plats i det framtida energisystemet blir alltmer självklar. Under året presenterade vi två storskaliga satsningar.

Nordic Hydrogen Route är ett samarbete med Gasgrid Finland med syfte att bygga en omfattande gasinfrastruktur – upp emot 100 mil långt – för vätgasförsörjning i Bottenviksregionen. Projektet har som ambition att bidra till en grön omställning inom industrin samt stärka självförsörjningen av energi.

Baltic Sea Hydrogen Collector är ytterligare ett landsöverskridande samarbetsprojekt där vi undersöker möjligheten att utveckla en ny storskalig havsbaserad infrastruktur för uppsamling och distribution av vätgas i Östersjöregionen. I projektet medverkar Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Ladda ner hållbarhets-
redovisningen (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2022 Pdf, 1.2 MB.

Fler artiklar

Nya steg mot Malmös framtida koldioxidinfrastruktur

Packat och klart för framtiden hos FrontPac

Nordion Energi deltar på Regeringens nationella klimatmöte