Hållbarhetsredovisning

Viktiga händelser under 2022

2022 var ett år då omvärldstrycket skapade en hel del osäkerhet. Samtidigt blev det tydligt hur viktig energiomställningen i samhället är. Vi vill ge kraft åt ett samhälle i förändring och bidra till att göra grön energi möjligt för alla. Och vi ser goda möjligheter att förverkliga vår vision.

Trots stora osäkerheter i hela Europa vad gäller energiförsörjningen av gas har vi kunnat upprätthålla gasleveranserna till kund under året.

Vi har lanserat två storskaliga samarbetsprojekt för att utveckla vätgasekonomier i norra Europa: Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector.

Med anledning av Sveriges säkerhetspolitiska läge ökade vi vår beredskap och vaksamhet. Nordion Energi intensifierade också dialogen med ansvariga myndigheter och andra parter i närliggande länder och övriga Europa.

Som en del i att driva på energiomställningen i samhället har vi beslutat om ett mål för nettnollutsläpp (Net Zero) i den egna verksamheten till 2030, vilket inkluderar scope 1 och 2.

Nordion Energi fick priset ”IJGlobal ESG Corporate Transition Energy” för sitt arbete för ett hållbart energisystem vid IJGlobal ESG Awards 2022 i London i oktober. Juryn nämnde både verksamheten som vi bedriver idag och de innovativa projekt som vi satsar på inför framtiden.

Under 2022 minskade vi utsläppen av CO2e med 27,5 procent från basåret 2021. Vårt särskilda fokus sedan flera år – att minska våra utsläpp av metan – har gett mycket goda resultat. Utsläppen av metan minskade med 50 procent mellan 2019 och 2022 och vi tar nu nya initiativ för att minska utsläppen ytterligare.

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning 2022

Svenska Pdf, 1.2 MB.

Engelska Pdf, 1.2 MB.

Tidigare års Hållbarhetsredovisningar

2021 Pdf, 6.2 MB.

2020 Pdf, 10.5 MB.

2019 Pdf, 1.2 MB.