Vårt gasnät

Som ansvarig för det svenska stamgasnätet vill Nordion Energi vara med och driva omställningen mot 100 % grön energi – där ökad användning av biogas och vätgas har en avgörande roll.

Swedegas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är navet på den svenska gasmarknaden och tar helhetsansvar för gasnätets långsiktiga utveckling och för att marknaden alltid ska ha säker och effektiv tillgång till gas. Gasnätet sträcker sig från Dragör till Stenungsund och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med gas. Fordonsägare och 34 000 hushåll är också användare av gas.

Weum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner i södra Sverige. Gasnätet försörjer över 20 000 kunder fördelade på industrier, företag och privata hushåll. Energin används till bland annat uppvärmning, kraftvärme, transporter och industriella processer.

Nordion Energi har som mål att bli Europas första gasnät med 100 % grön gas. Under 2022 var 37,5 procent av den totalt handlade gasen i det västsvenska gasnätet biogas. I en nära framtid ser vi även att vätgas kommer att bli en vital del i klimatomställningen.

Gasnät