• Biogas
  • Hållbarhet
  • Samarbete

Publicerad:

Nature Energy och Nordion Energi ingår partnerskap för produktion av biogas i Sverige

Ett partnerskapsavtal mellan Nordion Energi, specialiserade i energiinfrastruktur, och Nature Energy, en ledande aktör inom produktionen av biogas och förnybar energi från organiskt avfall, kommer att undersöka möjligheterna att öka mängden biogas som produceras i Sverige.

Partnerskapet kombinerar Nature Energys expertis inom utveckling och drift av storskaliga biogasproduktionsanläggningar med Nordion Energis styrka inom drift och utveckling av energiinfrastruktur. Ambitionen är att göra det möjligt att ansluta ny biogasproduktion till gasnätet.

Biogas är en förnybar energikälla som kan ersätta fossil naturgas. Ambitionerna om mer biogas i det svenska energisystemet är nu ett steg närmare att bli verklighet.

Partnerskapet syftar till att främja möjligheten att ansluta anläggningar med biogasproduktion till gasnätet i sydvästa Sverige senast 2030, med förbehåll för slutliga investeringsbeslut av båda parter.

"Detta innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att industrin och tunga transporter snabbare kan övergå till förnybara energikällor", förklarar Hans Kreisel, VD för Nordion Energi, och fortsätter:

"Biogas spelar redan idag en viktig roll i den gröna omställningen av energisystemet. Och för många företag är tillgången till biogas avgörande för att de ska kunna ställa om sin produktion. Genom att få storskalig biogasproduktion ansluten till gasnätet kan vi erbjuda en säker och hållbar biogasförsörjning till de kunder som behöver den", säger Hans Kreisel och betonar att Nordion Energi nu tar ett stort steg mot att nå sin ambition att bli det första fossilfria gasnätet i Europa.

I dag står biogas för 37,5 procent av gasen i det västsvenska gasnätet, och andelen ökar stadigt.

Cirkulär ekonomi

En modern biogasanläggning utvinner metan och koldioxid ur organiskt avfall från industri, jordbruk och hushåll, och framställer biogas som i sin tur kan ersätta fossil naturgas.

Den avgasade biomassan återförs till jordbruket där den används som gödningsmedel av samma kvalitet som rågödsel.

Stor potential i Sverige

I Danmark driver Nature Energy redan 13 biogasanläggningar som producerar ungefär en tredjedel av biogasen i det danska gasnätet. Nature Energy är den ledande enskilda producenten i Europa. Företaget har också ett antal nya anläggningsprojekt på gång i Nederländerna, Frankrike, USA och Kanada.

Enligt Ole Hvelplund, VD på Nature Energy, finns det potential att utöka denna växande verksamhet i Sverige:

"Sverige har ett välutvecklat gasnät som hela tiden utvecklas. Samtidigt finns det gott om biomassa för våra storskaliga anläggningar, och när vi kan leverera uppgraderad biogas till gasnätet ser vi en spännande potential för framtida investeringar. Vi ser fram emot att utforska denna potential ytterligare i samarbete med Nordion", säger han.

Efter myndigheterna har givit relevanta tillstånd tar det vanligtvis 18 månader för Nature Energy att bygga en biogasanläggning.

Kontaktinformation

Saila Horttanainen, Director Communications, Nordion Energi, +46 70 622 76 06

Rasmus Carlsen, Communications Director, Nature Energy, mobil +45 30 28 67 20

Fakta

  • Nature Energys anläggningar producerar vanligtvis 20 miljoner m3 uppgraderad biogas motsvarande cirka 0,2 TWh
  • Överskottet av CO2 från biogasanläggningarna kan antingen användas i PtX-anläggningar, där CO2 tillsammans med väte görs till biogas, eller så kan det samlas upp och användas i industrin för svetsning, livsmedelsproduktion eller torris.
  • Nature Energy driver idag 13 stora biogasanläggningar i Danmark och levererar cirka 1/3 av biometanen i det danska gasnätet. Bolaget planerar fler anläggningar i Danmark och kommer under de kommande åren att börja etablera biogasanläggningar i övriga Europa samt i USA och Kanada.
  • Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska stamnätet för gas och äger och driver även landets största distributionsnät för gas liksom elnätsverksamhet.
  • Nordion Energi ser till att industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, tankställen och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt.
  • I sydvästra Sverige, där Nordion har sin verksamhet, utgör gasen omkring 20 procent av energimixen. För många industrier är gasen en nödvändig insatsvara vid produktion.
  • I det svenska gasnätet transporteras redan idag en stor andel biogas. Andelen uppgår till 37,5 procent och ökar stadigt.
  • Nordion Energi utvecklar också infrastruktur för flytande biogas, vätgas och CCS

Hans Kreisel

VD Nordion Energi

"Biogas spelar redan idag en viktig roll i den gröna omställningen av energisystemet. Och för många företag är tillgången till biogas avgörande för att de ska kunna ställa om sin produktion."

Fler artiklar

Hållbarhetsredovisning för 2023

Nordion Energi och St1 i samarbete om flytande biogas i Göteborgs Hamn

Industriaktörer: ”Biogasproduktionen måste femdubblas till 2030”