Vätgasinfrastruktur

De närmaste decennierna kommer vätgas att spela en kritisk roll för att industri- och transportsektorn ska kunna minska sina utsläpp. Nordion Energi planerar för en nationell vätgasinfrastruktur som tillsammans med andra energislag lägger grunden för flexibelt energisystem rustat för framtiden.

Behovet av vätgas

Flera oberoende prognoser, bland annat från Energimyndigheten, pekar på att vätgas kommer att få stor betydelse för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål.

Nordion Energi genomförde under 2023 en marknadsundersökning som bekräftade industriernas behov av vätgas för sin produktion, med start redan 2028. Ett 50-tal vätgasprojekt planeras runt om i landet – men den fulla potentialen för vätgas kan bara uppnås genom en väl utbyggd infrastruktur.

En utvecklad vätgasmarknad kommer inte bara att stödja industrins omställning och Sveriges strävan att nå klimatmålen – det innebär också goda förutsättningar för nya jobb, att locka företag till Sverige och möjlighet till export.

Infrastrukturens fördelar

De områden med bäst förutsättningar för produktion är sällan lokaliserade där efterfrågan är som störst. Lösningen är att transportera vätgas i rörledningar under jord, vilket är 2–4 gånger billigare än att transportera energin i form av el. Ovan jord sker minimal åverkan – fälten kan fortsätta odlas och djur kan fortsätta beta. Vätgasen kan användas som råvara, bränsle och/eller energibärare, samt har många möjliga tillämpningar inom industri-, transport- och energisektorerna.

Sverige kan bli en vätgasnation

Östersjökusten har utmärkta förutsättningar för vindkraftsparker där elektricitet genom elektrolys omvandlas till vätgas. Också Sveriges skogar utgör en stor tillgång då förgasning av biomassa skapar bränsle för vätgas. Genom att använda vind, skog och även vattenkraft till vätgasproduktion har vi – utöver att minska vårt klimatavtryck – möjlighet att minska vårt beroende av import från andra länder.

Läs mer om våra projekt Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector.

Gasnät