Swedegas

Swedegas är navet på den svenska gasmarknaden. Som transmissionsnätsoperatör (TSO) tar vi ett helhetsansvar för det svenska stamnätets långsiktiga utveckling och för att marknaden alltid ska ha säker och effektiv tillgång till gas.

Swedegas äger och driver gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med gas.

Vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar gas i våra befintliga system. 2022 motsvarade andelen biogas 37,5 procent i hela det västsvenska gasnätet.

Gasanvändning i Sverige
Falbygdens Energi

Kontakt

Swedegas AB
Johan På Gårdas Gata 5A
412 50 Göteborg

031-43 93 00

info@swedegas.se