För leverantörer

Här hittar du information om våra rutiner för inköp och upphandlingar.

Inköp och upphandling

Nordion Energi köper in varor och tjänster samt handlar upp entreprenader för både mindre såväl som stora belopp. Nordion Energi AB (556976–3765) är moderbolag till:

  • Falbygdens Energi Nät AB (556407–5165)
  • Swedegas AB (556181–1034)
  • Weum Gas AB (556015–9492)
  • Nordion Energi H2 AB (559383-3238)

I de fall varor eller tjänster används i flera delar av verksamheten görs i regel koncernupphandlingar enligt LUF (2016:1146) med Nordion Energi som upphandlande enhet.

Aktuella upphandlingar

Nordion Energi använder Mercell TendSigns tjänster för att förmedla information om pågående upphandlingar. Tjänsten innebär bland annat att ni som potentiella leverantörer till oss kan se vilka upphandlingar som är utannonserade, även de som blivit avbrutna eller avslutade.

Klicka här för att se våra upphandlingar på Mercell TendSigns annonsplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

I upphandlingsdokumenten hittar ni kontaktpersoner, vilka ni i första hand kan vända er till. I annat fall, är ni välkomna att fylla i formuläret nedan så besvarar vi era frågor.

Vill du bli leverantör till Nordion Energi?

Om du vill bli en leverantör till oss, vill vi att du läser igenom Nordion Energis uppförandekod Pdf, 151.6 kB. och fyller i uppgifterna nedan.

Befintlig leverantör

Till dig som levererat en vara eller utfört en tjänst åt Nordion Energi, gäller följande:

  • koncernstandard, minst 30 dagars betalningsvillkor
  • skicka faktura per e-post (inkl. ev. bilagor) i pdf-format, till fakturaadress enligt nedan
  • ange alltid fakturareferens (ex. projektnummer) och referensperson

Nordion Energi AB
556976–3765
Box 362, 201 23 Malmö
invoice@nordionenergi.se

Falbygdens Energi Nät AB
556407–5165
Box 251, 521 02 Falköping
invoice.falbygden@nordionenergi.se

Swedegas AB
556181–1034
Box 362, 201 23 Malmö
invoice.swedegas@nordionenergi.se

Weum Gas AB
556015–9492
Box 362, 201 23 Malmö
invoice.weum@nordionenergi.se

Nordion Energi H2 AB
559383-3238
Box 362, 201 23 Malmö
invoice.h2@nordionenergi.se

Vid frågor kontakta oss på finance@nordionenergi.se

Uppförandekod

Svenska Pdf, 151.6 kB.

Engelska Pdf, 127.8 kB.