Projekt

Nordion Energi deltar i flera stora innovationsprojekt kopplade till biogas, vätgas och infångning av koldioxid. Genom nära samarbete med andra aktörer leder vi omställningen mot 100 % grön energi.

Vätgasinfrastruktur

Ökad användning av vätgas kommer att bli avgörande för att klara av omställningen inom industrin och transportsektorn. Men i dag saknar Sverige den infrastruktur som krävs. Därför samarbetar vi nu med flera aktörer i Norden – i vad som kan komma att bli en av Sveriges största infrastruktursatsningar någonsin.

Flytande biogas

Vägtrafiken och sjöfarten står i dag för en stor del av samhällets utsläpp. Flytande biogas, LBG, har en låg volym och är effektiv att transportera – och bidrar till hållbara transporter.

Koldioxidinfångning

Att fånga in, transportera och lagra koldioxid väntas bli en viktig del av klimatomställningen. Vi deltar i flera projekt runt om i landet för att få den növändiga infrastrukturen på plats.

Vätgas