Weum

Weum är landets största gasdistributör med 200 mil gasledningar och verksamhet i 25 kommuner i södra Sverige. Vi arbetar aktivt med att öka andelen biogas – för att i slutändan leverera 100 % grön gas.

Weums gasnät försörjer över 20 000 kunder fördelade på industrier, företag och privata hushåll. Energin används till bland annat uppvärmning, kraftvärme, transporter och industriella processer.

Gashatt