Det här är Nordion Energi

Nordion Energi är specialiserade inom energiinfrastruktur. Vi har i dag en stark position i södra och västra Sverige – men vill mer. Vår vision är en utbyggnad av landets gasnät för att med biogas och vätgas – tillsammans med andra energikällor – trygga energiförsörjningen och bidra till klimatomställningen.

Kort fakta

Nordion Energi