Vår verksamhet

Nordion Energi bildades med ett tydligt syfte: att driva omställningen mot 100 % grön energi. Vi är experter på energiinfrastruktur och är övertygade om att klimatomställningen i samhället förutsätter samverkan mellan el, gas och värme.

Nordion Energi består av Swedegas, Weum och Nordion Energi H2 som arbetar med infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. Biogasens och vätgasens roll i omställningen av svensk industri, liksom till ett hållbart energi- och transportsystem, är central, inte minst tack vare dess flexibilitet och lagringsförmåga. Stödet för en ökad användning av grön gas är stort, både inom politik och näringsliv – och Nordion Energi tar ansvar för att driva på för en snabbare övergång till biogas och vätgas. Vi arbetar också med utveckling av infrastruktur för koldioxidinfångning (CCS) som väntas bli en viktig del av klimatomställningen.

I koncernen ingår också elnätsbolaget Falbygdens Energi. Elnätet är 240 mil långt där en betydande del av energin kommer från vindkraft. Här investerar vi kontinuerligt för att förbereda för mer vind- och solkraft.

Vi har industri- och företagskunder liksom privata hushåll. Vårt mål är att bygga en energikoncern med ett brett utbud av hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning.

Mot en hållbar omställning

Nordion Energi arbetar målinriktat för att kunna leverera 100 % grön energi. För att klara omställningen behöver energisystemen för el, gas och värme knytas ihop. Förmågan att flexibelt överföra och lagra energi kommer att vara avgörande. Vi ska genom samarbete med andra aktörer öka den totala volymen förnybar energi – och därigenom trygga energiförsörjningen och minska utsläppen.

Nordion Energi