• Politik
  • Vätgas
  • Samarbete

Publicerad:

Pressmeddelande: Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserar Nordic Hydrogen Route – Europas första storskaliga och gränsöverskridande vätgasinfrastruktur

Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserade idag initiativet Nordic Hydrogen Route. Detta skedde i närvaro av bland annat av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Initiativet syftar till grön industrialisering, marknadsutveckling och till att stärka självförsörjningen av energi. Genom att bygga en vätgasinfrastruktur i Bottenviksregionen och en öppen vätgasmarkand fram till 2030, påskyndar Nordic Hydrogen Route omställningen mot att bli globalt ledande vätgas- och klimatpositiva ekonomier, skapa nya förutsättningar för nya investeringar och ökar tillgången till grön och konkurrenskraftig energi.

Företagen planerar att utveckla en infrastruktur av rörledningar som effektivt kan transportera energi från producenter till konsumenter för att säkerställa tillgången till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad. En integrerad energiinfrastruktur kan koppla samman kunder i hela regionen, från vätgas- och e-bränsleproducenter till ståltillverkare, som är angelägna om att skapa nya värdekedjor och produkter samt att minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet.

Vid lanseringen av Nordic Hydrogen Route kommenterade Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar:

”Mitt och regeringens mål är tydligt: Vi måste snabba på elektrifieringen för att möta framtidens behov. Det skapar nya jobb, är avgörande för klimatet men också Sveriges självständighet. Satsningen på vätgas är historisk och stärker Bottenviken som region samtidigt som det förstärker det nordiska samarbetet. Det är glädjande nyheter för en energiminister i en tid som denna!”

"En fungerande vätgasmarknad runt Bottenviken kommer att positionera regionen som en attraktiv investeringsmöjlighet, stimulera grön industrialisering och skapa nya arbetstillfällen. Med denna lösning kan Norden också bli självförsörjande på vätgas", säger Hans Kreisel, vd för Nordion Energi.

Den regionala efterfrågan på vätgas beräknas överstiga 30 TWh år 2030 och vara omkring 65 TWh 2050. En stor del av vätgasen förväntas produceras med hjälp av väl utbyggda land- och havsbaserade vindkraftverk i Bottenviksregionen. Produktionen möjliggör en utbyggnad på mer än 20 000 MW vindkraftskapacitet. Nordic Hydrogen Route kopplar samman produktionen med användarnas anläggningar via ett nätverk av ledningar som följer kustlinjen vid Bottenviken, med viktiga förgreningar till förväntade efterfrågecentra som Gällivare eller Kiruna. Målet är att infrastrukturen ska vara i drift 2030 och få en slutlig längd på cirka 1 000 km. Konceptet utvecklas tillsammans med intressenter längs värdekedjan.

"Förutom att främja regional ekonomisk tillväxt och nya investeringar kan Nordic Hydrogen Route starkt bidra till att Finland och Sverige når sina ambitiösa klimatmål. Det möjliggör också för länderna att bli ledande producenter av rena alternativa bränslen för flyg- och sjöfartsindustrin genom att transportera vätgas till nya produktionsanläggningar", säger Olli Sipilä, vd för Gasgrid Finland.

För mer information, kontakta:
Saila Horttanainen
Kommunikationschef Nordion Energi
046 70 622 76 06
saila.horttanainen@nordionenergi.se

Hans Kreisel
VD Nordion Energi
046 72 217 5821
hans.kreisel@nordionenergi.se

Igor Vlassiouk
Director Strategy & Corporate Development Nordion Energi
046 70 560 1841
igor.vlassiouk@nordionenergi.se

Olli Sipilä
VD Gasgrid Finland Oy
0358 40 589 4686
lli.sipila@gasgrid.fi

Sara Kärki
Head of Strategic Analysis & RDI Gasgrid Finland
0358 40 158 1722
sara.karki@gasgrid.fi

Nordic Hydrogen Route är ett initiativ av Gasgrid Finland och Nordion Energi för att påskynda skapandet av en vätgasekonomi genom att bygga en gränsöverskridande vätgasinfrastruktur i Bottenviksregionen och en öppen vätgasmarknad till år 2030. Syftet med Nordic Hydrogen Route är att minska koldioxidutsläppen inom industrin, stödja regional grön industrialisering, ekonomisk utveckling samt europeiskt energioberoende. Företagen strävar efter att utveckla en infrastruktur som effektivt kan transportera energi från producenter till konsumenter och att säkerställa att de har tillgång till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad. Läs mer: www.nordichydrogenroute.com

Gasgrid Finland Oy är ett finskt, statligt bolag och systemansvarigt för transmissionssystemet. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv överföring av gaser. Vi utvecklar aktivt vår överföringsplattform, tjänster och gasmarknaden på ett kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska stamnätet för gas och äger och driver även landets största distributionsnät för gas liksom elnätsverksamhet. Nordion Energi ser till att våra kunder såsom industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, tankställen och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt.

Fler artiklar

Nordion Energi är på plats under Almedalsveckan

Nordion Energis vätgasprojekt godkända av EU-parlamentet och Europeiska rå...

Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lant...