• Vätgas

Publicerad:

Nordion Energi förstärker med nya medarbetare med fokus på industrins behov av vätgas

Nordion Energi, som är specialiserade i energiinfrastruktur, förstärker nu sin satsning på vätgasinfrastruktur och anställer nya medarbetare med lång erfarenhet av grön omställning med fokus på vätgas – Mox Murugan och Anders Järvelä.

"Vätgasen spelar en avgörande roll i energiomställningen. Inte minst ser vi en betydande efterfrågan på fossilfri grön vätgas driven av stora industriella satsningar. Vi är därför mycket glada över att kunna knyta till oss erfarna och nytänkande medarbetare för att ta våra ambitioner ett steg vidare. Båda har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor som rör industrins behov när det gäller grön omställning", säger Hans Kreisel VD Nordion Energi.

Mox Murugan anställs som Business Development Director och tillträder den 19 september 2022. Mox kommer närmast från rollen som CCO (Chief Operating Officer) på Invest in Norrbotten där han arbetat med investeringar i norra Sverige med fokus på regionens naturtillgångar, framför allt grön vätgas. Han har lång erfarenhet av miljöfrågor och investeringar i förnybar och hållbar tillväxt för samhällen i olika delar av världen.

Anders Järvelä anställs som Commercial Director och tillträder i december 2022. Anders har lång erfarenhet från ledande befattningar inom energibranschen och arbetar idag som Head of Corporate Development på Skellefteå Kraft. Han är även styrelseledamot i ett flertal bolag inom energiområdet, bland annat Charge Amps, Sekab och Mellansvensk Kraftgrupp AB.

Vätgasen spelar en viktig roll i omställningen av energisystemet och möjliggör för många sektorer i samhället att nå sina klimatmål. Nordion Energis mål är att driva energiomställningen mot ett samhälle med 100% grön energi, och att satsa på ny, effektiv vätgasinfrastruktur är av stor vikt för att göra detta möjligt. Nordion Energi är engagerat i flera vätgasinitiativ; ett av dem är Nordic Hydrogen Route som lanserades under våren 2022 tillsammans med Gasgrid Finland. Genom att bygga en gränsöverskridande vätgasinfrastruktur i Bottenviken kan vi stärka självförsörjningen av energi och säkerställa tillgången till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad.

För ytterligare information kontakta:

Saila Horttanainen
Kommunikationschef Nordion Energi
046 70 622 76 06
saila.horttanainen@nordionenergi.se

Hans Kreisel
VD Nordion Energi
046 72 217 5821
hans.kreisel@nordionenergi.se

Fler artiklar

Transmissionsnätsoperatörer runt Östersjön har undertecknat ett avtalsmemo...

Nordion Energis vätgasprojekt godkända av EU-parlamentet och Europeiska rå...

Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lant...