• Politik
  • Hållbarhet

Publicerad:

Nordion Energi deltar på Regeringens nationella klimatmöte

I dag deltar vi på Regeringens nationella klimatmöte. För att göra verklighet av nettonoll-visionen måste Sveriges energisystem genomgå stora förändringar.

Vid rundabordsamtal under det gångna året har vi lyft fem områden till Regeringen:

  1. Storskalig produktion av biogas. För att fortsätta den positiva utvecklingen av biogasanvändning behöver Regeringen återställa skattebefrielsen.
  2. Vätgas blir avgörande för industrins omställning, men i dag saknar Sverige vätgasinfrastruktur. Nordic Hydrogen Route är en av våra vätgassatsningar som möjliggör den gröna omställningen kring Bottenviken – redan till 2030. Vi uppmanar Regeringen att prioritera reglerings- och tillståndsfrågor samt att ge våra vätgasprojekt sitt uttalade stöd för att EU-kommissionen ska godkänna PCI-ansökningarna (Projects of Common Interest).
  3. Infångning av koldioxid, CCS, är identifierat av IPCC och EU som en nödvändig åtgärd för att nå klimatmålen. Vi är med och driver CinfraCap i Göteborgs hamn som väntas kunna lagra 2 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar 75 procent av utsläppen från inrikestransporter i Västra Götalandsregionen.
  4. Flytande biogas kan göra skillnad för tunga vägtransporter och sjöfarten – redan i dag. Vi är med och driver ett projekt i Göteborgs hamn där biogas omvandlas till flytande biogas. Vi uppmanar Regeringen att utforma en biogasstrategi för att industrier, producenter och investerare ska våga satsa långsiktigt.
  5. Samplanera gas- och elnät. Norra Sverige har stora behov av ökad energiproduktion de närmaste åren. Det finns exempelvis klara synergier mellan vätgasinfrastruktur och elnät.

Fler artiklar

Nordion Energi är på plats under Almedalsveckan

Hållbarhetsredovisning för 2023

Nya steg mot Malmös framtida koldioxidinfrastruktur