• Politik

Publicerad:

Nordion Energi är på plats under Almedalsveckan

Energiförsörjningsfrågor fortsätter att stå högt på agendan. I en osäker omvärld har försörjningstryggheten blivit en allt mer aktuell fråga samtidigt som vi måste accellerera arbetet med klimatomställningen. Under veckan i Almdedalen bjuder vi in till dialog med politiker, företag och intresseorganisationer för att diskutera hur vi formar framtidens energisystem.

Nordion Energi är med och leder samhällets omställning med fokus på:

  • Storskalig biogasproduktion
  • Vätgasinfrastruktur
  • Koldioxidinfångning (CCUS)
  • Flytande biogas (LBG)
  • Flexibilitet i elnätet och samplanering av el- och gasnät

Våra seminarier

Hur formas det nya energisystemet med storskalig biogasproduktion, vätgas och koldioxid-infångning?

Onsdag 26 juni kl. 12.00-12.45, "Arena energi, Klosterlängan", S:ta Katarinagatan 6.

Arrangör: Energiföretagen och Nordion Energi.

Beskrivning: Industrins omställning driver en omfattande transformation av det svenska energisystemet, där biogas, vätgas och koldioxidinfångning blir avgörande komponenter. Varför har inte regleringar och lagstiftning hängt med i den snabba utvecklingen?

Läs hela programmet här Länk till annan webbplats.

Vätgas och den gröna omställningen - går det att både rädda klimatet och stärka konkurrenskraften?

Torsdag 27 juni kl. 12.25-13.10, "Dagens industris arena", Strandvägen 4.1.

Arrangör: Dagens industri och Nordion Energi.

Beskrivning: Industrins omställning ställer helt nya krav på behovet av grön energi och lagring. I den utvecklingen blir vätgas en nyckelkomponent och flera satsningar har tagit stora steg senaste året. Vad krävs för nästa kliv? Vilken roll spelar vindkraft till havs? Kan Sverige bli Europamästare i vätgas?

Läs hela programmet här Länk till annan webbplats.

Andra seminarier där vi deltar

Kommer den förnybara vätgasen finnas där den behövs?

Onsdag 26 juni kl. 09.05-09.45, Stora Torget 2, "Arena energi", S:ta Karins kyrkoruin.

Arrangör: Energiföretagen och Energigas Sverige.

Beskrivning: Utvecklingen i Sverige pekar i en tydlig riktning, vätgas är en nyckelspelare i omställningen och kan spela stor roll för svensk industris konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Men hur når vätgasproduktionen användarna och hur ser vi till att allt finns på plats när industrins omställning sker?

Läs hela programmet här Länk till annan webbplats.

Behövs en koldioxid-hubb för att realisera CCUS?

Onsdag 26 juni kl. 10.00-10.45, "Arena energi (Klosterlängan)", S:ta Katarinagatan 6.

Arrangör: E.ON och Energiföretagen.

Beskrivning: Kan detta vara vad som krävs för planerna på CCUS ska gå från ord till handling?

Läs hela programmet här Länk till annan webbplats.

Varför siktar vi så lågt? Hur blir Sverige hela Europas ledande energiproducent?

Torsdag 27 juni kl. 13.15-14.00, "Dagens industris arena", Strandvägen 4.1.

Arrangör: Dagens industri och Rejlers

Beskrivning: Låt oss höja ambitionsnivån med sikte på 2045. Sverige har unika förutsättningar med stora ytor, råvaror och fossilfritt energisystem. Det finns alla möjligheter att Sverige blir ledande i Europa inom energiproduktion och energilager. Vem driver utvecklingen och hur kan potentialen förverkligas?

Läs hela programmet här Länk till annan webbplats.

Fler artiklar

Nordion Energi deltar på Regeringens nationella klimatmöte

Pressmeddelande: Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserar Nordic Hydrog...