CNetSS

Carbon Network South Sweden, CNetSS, är ett samverkansprojekt som leds av Växjö Energi med målet att fånga in, transportera och lagra koldioxid i södra delen av Sverige.

CNetSS har som långsiktigt mål att öka potentialen både för utsläppsminskning och negativa utsläpp. Åtta andra aktörer ingår i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Vi vill etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid i Nordsjön, cirka 3 km under havsbotten.  

Genom att så många aktörer samarbetar för att skapa bra förutsättningar för infrastruktur och en värdekedja för avskiljning och lagring av koldioxid, kan kostnaden för hela kedjan minska. Flera av företagen har tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.  

Stor potential för negativa utsläpp

CNetSS startade i september 2022 och pågår till 31 december 2023. Projektet passar väl in i Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen, och har därför beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. I beslutet skriver myndigheten bland annat att projektet bedöms vara ett viktigt steg mot att förverkliga värdekedjan för bio-CCS (biogen Carbon Capture and Storage). Potentialen för negativa utsläpp bedöms dessutom öka ytterligare i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen.  

Negativa utsläpp är viktiga för att klara de klimatpolitiska målen och Sverige har goda förutsättningar för negativa utsläpp i och med att vi har stora punktutsläpp av biogen koldioxid. En annan intressant aspekt är att traditionell teknik för koldioxidinfångning slukar mycket el och värme. Tack vare världsunik teknik i detta projekt vill vi också påvisa att det går att fånga in koldioxid med en väsentligt lägre el- och värmeanvändning.  

CNetSS har synergier med samverkansprojektet CinfraCap Länk till annan webbplats., men innebär också helt andra förutsättningar i form av samverkan med nya aktörer med andra och mer varierande volymer koldioxidflöden över året, specifika lokala/regionala logistiska lösningar och affärsupplägg.  

CnetSS