Internationella samarbeten

Vi samarbetar med flera aktörer i samhället för att kunna bidra till klimatomställningen.

European Committee for Standardization (CEN)

Comité Européen de Normalisation (CEN) är en av tre europeiska standardiseringsorganisationer. CEN ger ut europeiska standarder (EN). Produkter som uppfyller en sådan standards krav får förses med CE-märkning. De europeiska standarder som gäller i Sverige får beteckningen SS-EN. Sveriges medlemsorganisation i CEN är SIS Swedish Standards Institute. Nordion Energi är medlem i SIS. Nordion Energi bevakar samt bidrar till utvecklingen av standarder för Gassystem och Infrastruktur Transmission inom CEN/SIS.

Gas for climate (GFC)

Gas for Climate är ett initiativ med tio europeiska aktörer inom gasinfrasktruktur och branschorganisationer inom förnybar gas som är engagerade i att uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser i EU år 2050.

European Hydrogen Backbone (EHB)

EHB är ett initiativ som består av 31 europeiska gasinfrastrukturföretag som arbetar tillsammans för att planera en dedikerad infrastruktur för vätgastransport i Europa.

European Network for Transmission System Operators of Gas (ENTSOG)

ENTSOG är en organisation för transmissionsnätsoperatörer (TSOs) som har formats för att underlätta harmoniseringen av EUs inre energimarknad. ENTSOG arbetar, i samråd med motsvarande europeisk tillsynsmyndighet, bland annat med att formulera nätverkskoder som sedermera blir till lagstadgad text. Nordion Energi är svensk representant.

Gas Infrastructure Europe (GIE)

GIE är en organisation som koordinerar infrastrukturfrågor för naturgasföretag i Europa, vad gäller transmission, lagring och terminaler. Nordion Energi är medlem.

International Gas Union (IGU)

Genom Energigas Sverige är Nordion Energi representerade i IGU, vilken är en global organisation som samlar den världsomspännande gasindustrin inom arbetsområden som utvinning och produktion, transmission, LNG, distribution och slutförbrukarfrågor.

Ready4H2

Ready4H2 är ett projekt som syftar till att kombinera vätgasexpertis och erfarenheter från de europeiska gasdistributionsbolagen och skapa en gemensam förståelse för hur distributionsnätverken kan hjälpa till att realisera den enorma tillväxtpotentialen och leverera koldioxidreduktionspotentialen för vätgasanvändning.