Nordic Hydrogen Route

Nordic Hydrogen Route (NHR) är ett samarbete mellan Nordion Energi och Gasgrid Finland för utbyggnad av vätgasinfrastruktur i Bottenviken. Med projektet vill vi accelerera industrins gröna omställning och stärka självförsörjningen av energi.

Industrisatsningarna i norra Sverige kommer kraftigt att öka efterfrågan på energi. För att möta behoven krävs stora mängder vätgas. Men i dag saknas den infrastruktur som krävs. Nordic Hydrogen Route påskyndar den gröna omställningen i både Sverige och Finland, skapar förutsättningar för nya investeringar och ökar tillgången på grön och konkurrenskraftig energi.

Land- och havsbaserad vindkraft

Nätverket planeras att bli cirka 1 000 km långt från Örnsköldsvik till Kiruna och vidare till Vasa på den finska sidan. Längs sträckan finns producenter av vätgas och e-bränsle och ståltillverkare som är angelägna om att måste minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet.

Vätgasen framställs av land- och havsbaserade vindkraftverk kring Bottenviken. Elektriciteten som vindkraften alstrar omvandlas till vätgas som kan användas som den är eller i någon annan energiform.

Nya möjligheter för samarbeten  

En fungerande vätgasmarknad runt Bottenviken kommer att positionera regionen som en attraktiv investeringsmöjlighet, stimulera grön industrialisering och skapa nya arbetstillfällen.

Ett skäl till den ökade efterfrågan på vätgas är stålindustrins möjlighet att producera fossilfritt stål med hjälp av ny teknik. Med vätgas som reduktionsämne eller bränsle består utsläppen främst av vatten.

Nordic Hydrogen Route kopplar samman produktionen av vätgas med användarnas anläggningar via ett nedgrävt rör som följer kustlinjen vid Bottenviken, med viktiga förgreningar till mindre orter med stora industrier som till exempel Gällivare eller Kiruna. En nedgrävd infrastruktur innebär minimal påverkan på natur, rennäring och jakt.

Nordic Hydrogen Route gör det också möjligt för Sverige att bli ledande producent av rena och alternativa bränslen för flyg- och sjöfartsindustrin .

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om projektet.

Anders Järvelä
anders.jarvela@nordionenergi.se

Björn Santana Arvidsson
bjorn.arvidsson@nordionenergi.se

Vätgas