CinfraCap

Carbone Infrastructure Capture, CinfraCap, är ett samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Göteborgs Hamn, Preem, St1 och Renova med målet att göra Göteborgs hamn till en av de första platserna i världen med en storskalig infrastruktur av flytande koldioxid.

Carbon Capture and Storage, CCS, innebär att koldioxid fångas in för att sedan lagras säkert under mark eller havsbotten.

I projektet CinfraCap har vi undersökt möjligheten att mellanlagra cirka 4 miljoner ton infångad koldioxid per år för vidare transport. Infrastrukturen, från anläggning till kajkant, ska vara öppen för industrier och andra aktörer och kunna ta emot infångad koldioxid som transporteras till hamnen via rörledningar, lastbil och tåg.

CinfraCap startade hösten 2020. I oktober 2022 avslutades projektets andra fas med en fördjupad förstudie där vi fokuserat på den tekniska designen och tagit fram ett förslag till affärsmodell. Nästa utvecklingsfas har som mål att kunna ta investeringsbeslut.

CCS är ett av våra prioriterade utvecklingsområden där vi med vår infrastruktur och kompetens kan bidra till klimatomställningen.

icons