Baltic Sea Hydrogen Collector

Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) är ett samarbetsprojekt mellan Nordion Energi, Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners som öppnar upp för mer och hållbar vätgas i Europa.

Östersjöregionen har goda möjligheter att utveckla land- och havsbaserad vindkraft – och därigenom finns stor potential för vätgasproduktion i området.

Genom att koppla samman infrastruktur till havs mellan Sverige, Finland, Åland, Danmark och Tyskland kan vi stärka självförsörjningen av energi och säkerställa tillgång till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad.

En del av Europas satsning på vätgas

Vätgasen spelar en vital roll för att klara omställning inom industrin och transportsektor. Projektet är en del av Europas satsning på vätgas, European Hydrogen Backbone Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där man lokaliserar platser med potential för utveckling av vätgasinfrastruktur.

I augusti 2022 undertecknade statscheferna i åtta länder Marienborg-deklarationen. Vid toppmötet kom man överens om att bygga ut den havsbaserade vindkraften i Östersjön med 19.6 GW, vilket är sju gånger så mycket som dagens kapacitet. Enligt deklarationen har Östersjöområdet på sikt potential för havsbaserad vindkraft upp till 93 GW.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om projektet.

Mox Murugan
mox.murugan@nordionenergi.se

Björn Santana Arvidsson
bjorn.arvidsson@nordionenergi.se