För framtidens elnät

Falbygdens Energi levererar el till runt 17 500 kunder i Falköpingstrakten och använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet. Elnätet är cirka 226 mil långt med ovanligt mycket vindkraft – och vi fortsätter att förbereda nätet för ökad anslutning av både vind- och solkraft.

Falbygdens Energi arbetar aktivt med att underlätta anslutningen av förnybar el, som vind- och solkraft, till elnätet. Under 2022 har antalet solceller i nätet fortsatt att öka. Av den totala överföringsvolymen under 2022 var 40,9 procent förnybar elproduktion bestående av fossilfri kraftvärme, vind, vatten och sol. Falbygdens Energi är ett infrastrukturbolag som varken producerar eller handlar med el.

En av våra viktigaste uppgifter är att bygga, underhålla och förnya elnätet så att alla kunder får den el de behöver med minsta möjliga avbrott. Vi moderniserar vårt elnät för att kunna möta framtidens krav i form av elbilar, ny teknik, och digitalisering. Mellan 2015 och 2020 investerade vi 150 miljoner kr för att ytterligare öka leveranskvaliteten till våra kunder. Och arbetet fortsätter. Aldrig tidigare har satsningen varit större än den är nu när det gäller vädersäkring, förnyelse och förebyggande underhåll av vårt elnät.

En ny generation elmätare installerades under året hos kunderna. Denna ger ett ökat stöd för integration av förnybar elproduktion. Dessutom ger den kunden möjligheten att få mätning i nära realtid samt gör det lättare att felsöka nätet.

Falbygdens energi

Digitalisering ger mer kraft

En av dagens utmaningar är att förfrågningar om nätanslutning tar lång tid att hantera, på grund av begränsningar hos andra nätägare som ligger utanför vår kontroll. Nya anslutningar av elintensiv industri, förnybar energiproduktion och elbilsladdare kan behöva vänta länge innan de får tillstånd att koppla upp sig. Elnätet blir i praktiken en flaskhals för energiomställningen.

Under 2022 startade Falbygdens Energi ett projekt i samarbete med Plexigrid kring digitala lösningar. Med digitala lösningar blir anslutningen till elnätet enklare och snabbare. Genom att utnyttja befintligt elnät smartare och använda data från den nya generationens elmätare, som finns hos alla kunder, får vi också bättre kunskap om situationen i elnätet.

Teknologin hjälper användare att visualisera, simulera och prognosticera energiflöden i elnät på ett mer detaljerat sätt, och med ökande mängd vindkraft, solceller, elbilsladdare och värmepumpar i elnätet blir detta viktigt. Systemet kan också användas för att ta fram bättre långsiktiga planer som framtidssäkrar att elnätet klarar energiomställningen och hjälper till att hålla ner kostnaderna för konsumenterna.

Projektet, som kommer att pågå i ett och ett halvt år, är delfinansierat ifrån Energimyndigheten då resultatet och erfarenheterna bedöms ha goda möjligheter att kunna bidra till omställningen av energisystemet genom ökad flexibilitet och effektivare nyttjande av svenska elnät.

Falbygdens energi
Falbygdens Energi

Kontakt

Falbygdens Energi Nät AB
Bangatan 5
521 43 Falköping

0515-77 75 00

kundservice_falbygden@nordionenergi.se