Power2Earth

Power2Earth är ett samarbete mellan Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi i syfte att etablera Sveriges första fabrik för produktion av ammoniak och mineralgödsel. Nordion Energi kommer att utveckla en 150 kilometer lång vätgasinfrastruktur mellan Letsi och Luleå som förbinder platsen där vätgasen produceras med platsen där Fertiberia använder den i sin produktion.

Samarbetet bygger på en gemensam vision om en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion. Power2Earth har som ambition att producera 1 000 000 ton fossilfritt mineralgödsel årligen. Det här kommer att öka Sveriges självförsörjning och livsmedelstrygghet samtidigt som beroendet av gödselimport minskar.

Det fossilfria, vätgasbaserade gödningsmedlet kommer att ersätta dagens fossila alternativ och därmed stöjda Sverige klimatmål. Power2Earth har potential att minska utsläppen med omkring 1,6 miljarder ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 25 procent av utsläppen från det svenska jordbruket.

150 kilometer vätgasinfrastruktur

Produktionsanläggningen för vätgas i Letsi kopplas samman med ammoniak- och gödselanläggningen i Luleå genom en vätgasledning under mark.

Det här blir första sträckan av Nordic Hydrogen Route, en 1000 kilometer lång vätgasledning mellan Örnsköldsvik i Sverige till Vasa i Finland.

All vätgasinfrastruktur Nordion Energi utvecklar kommer att vara öppen för alla som vill ansluta sig. Det innebär att nätet kommer att bli tillgängligt för fler industrier och företag som är i stort behov av vätgas för att ställa om sin produktion.

Om vätgasinfrastruktur

  • De områden med bäst förutsättningar för produktion av vätgas är sällan lokaliserade där efterfrågan är som störst. Lösningen är att transportera vätgas i rörledningar under jord, vilket är snabbt och säkert.
  • Att transportera energi i form av gas är 2-4 gånger billigare än att transportera den i form av el.
  • En enda vätgasledning med en diameter på 1 meter kan transportera lika mycket energi som Sveriges totala produktion av el idag.
  • Ledningen går under mark och har minimal åverkan på djur- och naturliv.
  • Vätgasinfrastruktur går förhållandevis snabbt att bygga – redan till 2030 kan Sverige ha ett väl utbyggt vätgasnät som gör oss mindre beroende av utländsk energi samtidigt som vi tryggar omställningen och bidrar till den ekonomiska utvecklingen.

Frågor och svar om projektet