Publicerad:

Utvärderingen av den nya balanseringsmodellen är nu redo för marknadsrådgivning

Energinet har nu publicerat utvärderingen av den nya balanseringsmodellen.

I enlighet med Danska Utility Regulators´s (den danska eltillsynsmyndighetens) godkännande av förändringen av gasbalanseringsmetoden från den 6 december 2021, har Energinet och Swedegas utvärderat den övergripande prestandan för den nya gasbalanseringsmodellen baserat på det första hela driftåret. Denna utvärderingsrapport är nu redo att delas med marknaden.

Rapporten utvärderar nyckelaspekter av den nya balanseringsmodellen häri, datakvalitet, utjämningskonceptet, balanseringsincitament, marknadslikviditet och flexibilitet.

Utvärderingsrapporten kommer att vara ute för samråd från 6 mars 2024 till 27 mars 2024, och den kan nås i dokumentsektionen med hjälp av denna länk (energinet.dk). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energinet och Swedegas ser fram emot att få feedback och input från marknadsaktörer eftersom det spelar en nyckelroll för att förbättra den nya balanseringsmodellen.

Vänligen vidarebefordra din feedback till KOD@energinet.dk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.