• Vätgas
  • Samarbete

Publicerad:

Enkät om marknadens intresse för vätgasinfrastruktur

Nordion Energi bjuder in aktörer inom vätgas till en så kallad open season för att få en uppfattning av marknadens intresse för vätgasprojekt.

Som ansvarig för det svenska stamgasnätet vill Nordion Energi vara med och driva omställningen mot 100 % grön energi – där utbyggnaden av ett vätgasnät har en betydande roll. Vi har redan i dag stort fokus på vätgas och arbetar dedikerat i frågan.

Formuläret består av 20 frågor och uppskattad tid att fylla i frågorna är cirka 5 minuter per projekt. Undersökningen ger oss ett värdefullt underlag i vår fortsatta process med att projektera och slutligen bygga infrastrukturen. Svaren är inte bindande och vi tar stor hänsyn till sekretessen.

Undersökningen pågår fram till den 30 juni.

Klicka här för att komma till undersökningen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Anders Järvelä
anders.jarvela@nordionenergi.se

Mox Murugan
mox.murugan@nordionenergi.se

Fler artiklar

Transmissionsnätsoperatörer runt Östersjön har undertecknat ett avtalsmemo...

Nordion Energis vätgasprojekt godkända av EU-parlamentet och Europeiska rå...

Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lant...