• Vätgas

Publicerad:

Nordion Energis vätgasprojekt godkända av EU-parlamentet och Europeiska rådet

Sverige har två infrastrukturprojekt som EU anser vara av särskild betydelse för unionens energimarknad, så kallade Project of Common Interest (PCI): Nordic Hydrogen Route (NHR) och Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC). Båda projekten drivs i regi av Nordion Energi med samarbetspartners.

I november förra året var projekten med på EU-kommissionen lista över nominerade PCI-projekt, och nu har EU-parlamentet och Europeiska rådet godkänt Kommissionens förslag.

– Vätgas kommer att utgöra en viktig del av framtidens energisystem. Men eftersom platserna där ny energi och vätgas kan produceras sällan är lokaliserade i närheten av industrierna, där behovet finns, behöver vi en utvecklad infrastruktur för att dra nytta av vätgasens fulla potential. Att transportera vätgasen i rörledningar under jord är säkert, kostnadseffektivt och hjälper till att balansera energisystemet, säger Björn Santana Arvidsson, vice vd Nordion Energi H2.

EU-kommissionen väljer vartannat år ut landsöverskridande energiinfrastrukturprojekt som är av särskild betydelse för Europas energi- och klimatomställning – med målet att kunna leverera prisvärd, säker och hållbar energi samt stärka såväl den nationella som europeiska självförsörjningen av energi. PCI-status innebär bland annat möjlighet till skyndsamma tillståndsprövningar samt EU-finansiering.

– Sverige har i dag ingen infrastruktur för vätgas. Men vi börjar inte från noll – som svensk gas-TSO tar Nordion Energi med sig kompetens och erfarenhet när vi nu bygger vätgasinfrastrukturen, vilket är i linje med det behov som Energimyndigheten pekar på i sin rapport om vätgas från mars 2024. Med PCI-status får vi bättre förutsättningar att arbeta skyndsamt för att till 2030 ha en stor del av infrastrukturen i drift, säger Björn Santana Arvidsson.

Läs mer om Nordic Hydrogen Route

Läs mer om Baltic Sea Hydrogen Collector

Fler artiklar

Nordion Energis vätgasprojekt godkända av EU-parlamentet och Europeiska rå...

Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lant...

Nordion Energi förstärker med Caroline Bertlin