• Vätgas
  • Samarbete

Publicerad:

RES och Nordion Energi utreder förutsättningar för ny vätgasledning Alby/Ljungaverk – Sundsvall

RES och Nordion Energi har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU – Memorandium of Understanding). Tillsammans ska de genomföra en förstudie avseende utveckling, konstruktion och drift av en ledning från Alby och Ljungaverk till Sundsvall – för att möjliggöra transport av grön vätgas genom Sverige.

MoU:n blir startskottet för ett nytt samarbete mellan RES, världens största oberoende aktör inom förnybar energi, och Nordion Energi, en ledande utvecklare av infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en eventuell vätgasledning från Alby och Ljungaverk, där RES för närvarande utvecklar två storskaliga vätgasanläggningar, till Sundsvall.

Alexandra Angelbratt, Head of Hydrogen på RES, kommenterar: "Grön vätgas är en nyckelfaktor för att möjliggöra industrins energiomställning. RES utvecklar två anläggningar i Ånge kommun, i Alby och Ljungaverk, som årligen kommer att producera 100 000 ton grön vätgas till olika mottagare. Tillsammans med Nordion Energi initierar vi nu en förstudie för att undersöka möjligheten att transportera vätgas. Vi är stolta och glada över att arbeta med Nordion Energi i det här projektet och möjliggöra nödvändig infrastruktur för att accelerera införandet av grön vätgas som en nyckelspelare i den nordiska energimixen”.

Sedan några år tillbaka har Nordion Energi utvecklat en ny infrastruktur för transportering av vätgas som är öppen för alla vätgasproducenter och konsumenter i Norden, till att börja med i norra Sverige, att ansluta sig till.

Björn Santana Arvidsson, Head of Hydrogen på Nordion Energi, kommenterar: ”Nordion Energi deltar i flera storskaliga vätgasinfrastrukturprojekt i de norra delarna av Sverige. En ökad användning av vätgas kommer att vara avgörande för omställningen mot en grön industri och en hållbar transportsektor – men idag saknar Sverige den infrastruktur som behövs. Våra ledningar är nedgrävda under mark och har därför minimal påverkan på naturen. Gasen kan antingen användas omedelbart eller lagras för senare bruk. Ånge kommun är perfekt beläget nära Sundsvall och Östersjön där många industrier finns. Vi är mycket glada över att arbeta tillsammans med RES, ett väletablerat bolag inom förnybar energi i regionen, med ett gemensamt och tydligt mål om att öka produktionen av grön vätgas i energimixen.

Förstudien ska påbörjas omedelbart och ska ge grundläggande information som underlag för framtida genomförbarhet av en vätgasledning från Alby och Ljungaverk till Sundsvall.

Alexandra Angelbratt, tillägger: "Vi ser det som mycket viktigt att möta den ökade efterfrågan och behovet på grön energi från såväl industrin som samhället i stort. Samarbeten som det här är viktiga för att säkerställa sömlös transport av vätgas över långa avstånd, och frigöra dess fulla potential som en mångsidig bärare av grön energi. Genom implementeringen av en ledning kommer RES och Nordion Energi tillsammans att bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart energisystem, och erbjuda en pålitlig och skalbar lösning för lagring och transport av grön vätgas”.


För övriga frågor

Alexandra Angelbratt, RES
E: alexandra.angelbratt@res-group.com
M: +46 73 515 99 83

Björn Santana Arvidsson, Nordion Energi
E: bjorn.arvidsson@nordionenergi.se
M: +46 76 088 57 17

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi, aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I över 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 12 GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 14 länder. I Norden har RES kontor i Göteborg, Östersund, Stockholm, Örnsköldsvik, Skellefteå, Falkenberg, Karlstad, Ånge, Lund, Halden, Stavanger och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.


Om Nordion Energi

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen till 100 % grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska gasnätet och äger och driver även landets största gasdistributionsnät samt elnätsverksamhet. Nordion Energi ser till att industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, bensinstationer och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt.

" En ökad användning av vätgas kommer att vara avgörande för omställningen mot en grön industri och en hållbar transportsektor "

- Björn Santana Arvidsson, Head of Hydrogen, Nordion Energi

Fler artiklar

Transmissionsnätsoperatörer runt Östersjön har undertecknat ett avtalsmemo...

Nordion Energis vätgasprojekt godkända av EU-parlamentet och Europeiska rå...

Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lant...