LBG och LNG

Flytande biogas (Liquefied Bio Gas) står för kyld, kondenserad uppgraderad biogas. Flytande naturgas (Liquefied Natural Gas) står för kyld, kondenserad naturgas.

Flytande biogas är dels ett förnybart alternativ för omställningen till hållbara transporter, dels ett effektivt sätt att transportera biogas till industrier som inte har tillgång till ett gasnät.

Tunga vägtransporter och sjöfarten är idag mycket fossilberoende och förnybar gas kan därför göra stor klimatnytta här och nu. Användning av flytande biogas som drivmedel bidrar till klart förbättrad luftkvalitet. Till exempel ger biogasdrivna fordon en sänkning av både kväveoxider och skadliga partiklar och bidrar därmed till minskad påverkan på hälsa och miljö.

Inom flera områden märks ett ökat intresse för förnybar gas, inte minst genom att allt fler beställer fartyg drivna med gas. För att klara denna omställning behövs stora volymer, särskilt av flytande biogas som är det renaste tillgängliga marina bränslet i dag.

Nordion Energi driver ett samverkansprojekt som planerar en kondenseringsanläggning i Göteborgs hamn för omvandling av biogas från gasnätet till flytande biogas.

När slutkunderna är redare är det en stor fördel eftersom fartygen kan bunkra flytande biogas som bränsle samtidigt som de lastar och lossar. Anläggningen kan stå redo att tas i bruk under 2026 och kommer i så fall att vara den första i sitt slag som är direkt ansluten till det västsvenska gasnätet.

LBG och LNG rör