Gasbarometern

Vill du veta mer om användningen av gas i Sverige? Som ett initiativ från Swedegas lanserades Gasbarometern 2016. Tillsammans med de företag som handlar med gas i det västsvenska gasnätet tas fyra gånger om året statistik fram över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet.

Aktuell statistik

Syftet med gasbarometern är att skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige. Gasbarometern följer andelen biogas i förhållande till den totalt handlade volymen gas.

Statistiken visar:

  • Biogasproduktion som förs in på stamnätet (TSO)
  • Biogasproduktion som förs in på distributionsnäten (DSO)
  • Import av biogas
  • Export av biogas

De senaste åren har andelen handlad biogas stadigt ökat i stamnätet. 2022 motsvarade andelen biogas 37,5 procent i hela det västsvenska gasnätet.

Gasbarometern