Naturgas

Gasen i det svenska stamnätet består av en blandning av naturgas och biogas. Den naturgas som används i Sverige kommer via en ledning från Danmark.

Naturgas har ett fossilt ursprung och består till största delen av metan och är färglös, gift- och luktfri. Gasen transporteras till Sverige via en ledning som går under mark från Dragör i Danmark.

En stor del av den naturgas som används i Sverige går till industrin. Gasen används också vid de högeffektiva kraftvärmeverken i Göteborg och Malmö som producerar el och värme.

Nordion Energi har i uppdrag att ha ett öppet system för alla som vill producera eller handla med gas och strävar efter att öka andelen biogas i våra befintliga system.

Naturgas