Vätgas

Vätgas ses som avgörande för EU:s åtagande att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 (Netzero). En av fördelarna är att vätgasen erbjuder en lösning för att fasa ut fossila bränslen i industriella processer och i sektorer där det är svårt att minska koldioxidutsläppen genom andra alternativa klimatåtgärder.

Nordion Energi är en del av initiativet European Hydrogen Backbone (EHB) Länk till annan webbplats. som vill driva på Europas omställning till klimatneutralitet. Det gör vi bland annat genom att utreda och visa hur en vätgasinfrastruktur, baserad på befintliga och nya rörledningar, kan bidra till en konkurrenskraftig, europeisk marknad för förnybar energi och grön vätgas.

Initiativet vill också främja gränsöverskridande samarbete mellan europeiska länder och deras grannar. Vi ser fram emot att fortsätta diskutera vår gemensamma vision med intressenter, inklusive beslutsfattare, företag och initiativ längs värdekedjan för vätgas.

Potentiella vätgasrutter i Europa

Nordion Energi och Gasgrid Finlands gemensamma initiativ Nordic Hydrogen Route (NHR) är en del av denna vision och en av fem identifierade vätgasrutter som EHB planerar för att uppnå målen till 2030 och tillgodose den tillgång och efterfrågan av vätgas som fastställts i REPowerEU-planen.

Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) är ett samarbetsprojekt mellan Nordion Energi, Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners som öppnar upp för mer och hållbar vätgas i Europa. Genom att koppla samman gasinfrastruktur till havs mellan Sverige, Finland, Åland, Danmark och Tyskland kan vi stärka självförsörjningen av energi och säkerställa tillgång till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad.

Rutterna kommer initialt att koppla samman lokal tillgång och efterfrågan på vätgas. Tanken framåt är att förlänga denna vätgasrutt för att koppla samman europeiska regioner och grannländer. Detta bidrar till europeiskt energioberoende och att vi aktivt kan driva på omställningen mot netto nollutsläpp och försörjningstrygghet.

Vätgasens roll för svensk omställning

Det finns energi och distribution med mindre klimatavtryck som fungerar redan idag. Men det krävs nya former av samverkan mellan samhällets olika aktörer för att realisera den möjligheten.

I den oberoende studien The role of gas and gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways 2020–2045 lyfts det framtida behovet av en kombination av gröna gaser i energisystemet. För biogas uppskattas behovet i hela Sverige öka och uppgå till 14–29 TWh per år 2045.

Pathway-studien presenterades av Energiforsk 2021 i samarbete med ett flertal intressenter, däribland Nordion Energi. Studien visar bland annat att Sverige kan bli självförsörjande i vätgas, vilket skulle öka landets energioberoende. Studien pekar även på att infrastrukturen bör kopplas samman med de nordiska och europeiska energinät som nu byggs.

Vätgas