Biogas

Biogas är en kostnadseffektiv lösning för omställningen till ett hållbart samhälle. Nordion Energi strävar efter att fortsätta utveckla biogasmarknaden i Sverige. Under 2022 var 37,5 procent av den totalt handlade gasen i det västsvenska gasnätet biogas.

Biogas tar tillvara på avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri. Dessutom kan de rötrester som uppstår vid biogasproduktion återföras till jordbruket som ekologiskt biogödsel. Användning av biogas som drivmedel bidrar också till förbättrad luftkvalitet i städer.

Stor efterfrågan på biogas

Biogas levereras i samma nät som naturgas vilket gör att kunder redan i dag kan ställa om. I stort sett alla våra hushållskunder använder i dag biogas till sin uppvärmning och sin matlagning. Även industrikunder väljer i ökande omfattning biogas.

En storskalig produktion av biogas är nödvändig för att fortsätta den positiva utvecklingen. Under 2022 ingick Nordion Energi partnerskap med danska Nature Energy – en ledande aktör inom produktionen av biogas och förnybar energi från organiskt avfall – för att undersöka möjligheterna att öka mängden biogas som produceras i Sverige.

För att biogasmarknaden ska växa behöver också infrastrukturen utvecklas. Nordion Energi tar aktiv del i dialogen och samverkar med flera aktörer för en snabbare utbyggnad av biogas.

Bild över jordberga